Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Software demo: Optimaliseer je planning & control cyclus binnen het MBO

Donderdag ​15 april om 11.00 uur | 60 minuten

De MBO Raad publiceerde in maart 2021 de code goed bestuur mbo 2020. De waarden die centraal staan in deze code zijn verantwoordelijkheid, samenwerking, integriteit, openheid en lef. Deze vaardigheden kunnen worden ondersteunt met een goede inrichting van het interne verantwoordingsproces. Planning & Control is hierbij van groot belang. In dit webinar krijg je te zien hoe je met begrotingssoftware dit interne verantwoordingsproces meer kracht bij zet.

​​​​​​​Ben je veel tijd kwijt met het leggen van een relatie tussen de strategie, de begroting en behaalde resultaten? Bestaat er binnen jouw organisatie wel eens een verschil van inzicht over de “werkelijke” cijfers? IJK organiseert op donderdag 15 april een demo waarin je te zien krijgt hoe je met de BegrotingsManager de juiste verbindingen legt in je organisatie. Met deze begrotings- en analysetool heb je het begrotingsproces inclusief opvolging, scenario’s en rapportages in één geïntegreerde omgeving inzichtelijk.

10 voordelen van de BegrotingsManager:
  • De begroting is op basis van deelnemers- en leerlingaantallen. Dit geeft direct inzicht in de subsidie die jouw school ontvangt.
  • Gegevens worden verzameld op zowel boekjaar als schooljaar. Op deze manier heb je een optimale afstemming voor het maken van de formatiebegroting.
  • Het platform ondersteunt afdracht en allocatiesystematieken van het schoolbestuur.
  • Het voorziet in een bestuursformatieplan. Zo heb je altijd inzicht in de personele kosten en kun je direct schakelen bij veranderende omstandigheden.
  • Koppelt met diverse leerling registratiesystemen, zoals ParnasSys, ESIS, Magister, Somtoday en formatie planningsystemen zoals Foleta.
  • Je kunt dynamisch begroten. Het is onder andere mogelijk om op basis van verschillende scenario’s de impact direct door te rekenen en de verschillen te zien ten opzichte van de eerder gemaakte ofwel statische begroting.
  • Het biedt flexibiliteit voor de inrichting van kostenplaatsen, kostendragers, onderwijssecties, locaties, etc. Deze zijn naar eigen wens aan te passen.
  • Vele rapportage- en interne benchmarking mogelijkheden.
  • Begroten van projecten en grootonderhoud.
  • Het is mogelijk om balans prognoses, kasstroom- en liquiditeitsoverzichten te maken en je hebt de beschikking over vele kerngetallen.
Bij deze software demo staat de oplossing, die wij samen met onze partner Datapas aanbieden, centraal.

Heb je vragen? Neem dan contact op via: 0492 - 50 66 60 of stuur een e-mail naar goedbekend@ijk.nl.
Presentatie door
Guus de Vink
DatapasDeel dit webinar